Werkwijze

/Werkwijze
Werkwijze 2018-06-14T18:53:51+00:00

Kandidaten

Lumas Recruitment richt zich bij het invullen van vacatures op kandidaten met minimaal 5-10 jaar werkervaring en met een HBO- of academische opleiding, dan wel kandidaten die dit niveau middels jarenlange ervaring en aanvullende cursussen hebben bereikt.

Mensen die nu of in de nabije toekomst geïnformeerd willen worden over de searchopdrachten die het bureau in portefeuille heeft en krijgt, kunnen hun interesse kenbaar maken bij Lumas Recruitment. Met deze kandidaten wordt, na overleg, eventueel een intakegesprek gevoerd om hun motivatie voor verandering van werkkring te inventariseren en wordt eveneens een profielschets doorgesproken van een mogelijk nieuwe werkgever.
Hierbij komen onderwerpen aan de orde zoals:

  • grootte van de onderneming (in omzet en werknemers)
  • cultuur van het bedrijf
  • de aard van de activiteiten van het bedrijf
  • niveau van de functie
  • eventuele doorgroeiperspectieven
  • salariswensen en secundaire voorwaarden
  • afstand woon-werk verkeer

De eventuele interesse van een kandidaat voor een bepaalde functie en bedrijf wordt pas na overleg en uitdrukkelijke toestemming kenbaar gemaakt bij een opdrachtgever van Lumas Recruitment. Aan de opname van persoonsgegevens in de database van Lumas Recruitment zijn voor de kandidaten vanzelfsprekend geen kosten verbonden.

Vacatures

Contact

Opdrachtgevers

Na het doorspreken van een profielschets bij de opdrachtgever staan Lumas Recruitment bij haar searchactiviteiten een drietal instrumenten ter beschikking te weten:

uitgebreide filesearch
executive search (actief benaderen van kandidaten, waarmee nog niet eerder contact heeft plaatsgevonden)
mediasearch (adverteren in dag- en/of vakbladen uitsluitend in overleg met en na toestemming van de opdrachtgever)

De door Lumas Recruitment bij haar opdrachtgevers voorgestelde kandidaten hebben altijd één of meerdere gesprekken gevoerd met een consultant van Lumas alvorens zij worden geïntroduceerd. Deze introductie geschiedt pas na overleg met en uitdrukkelijke toestemming van de kandidaat.

De vaak jarenlange samenwerking met de (veelal vaste) opdrachtgevers van Lumas Recruitment kan leiden tot een uitgebreider ‘servicepakket’ dan uitsluitend het oplossen van personele vraagstukken. Voor meer uitgebreide informatie hierover, het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek of toezending van de algemene leveringsvoorwaarden kunt u bellen naar nummer 030-2715221 of 0654-208438, dan wel een email sturen naar hans@lumas.nl.

Contact

Selectie